Formati Knjige Znanja

Knjiga Znanja postoji u 2 formata. Format knjige, odnosno tiskana tvrdo ukoričena Knjiga Znanja ljubičastih korica kao na naslovnici ove stranice, koristi se samo za individualno čitanje i prepisivanje. Takav format postoji na više rasprostranjenijih jezika (engleski, njemački, španjolski …), a u pripremi je i na hrvatskom.

Format svezaka Knjige Znanja

Drugi format je format svezaka (ima ih 62), koji se koristi za individualno čitanje, prepisivanje, te u grupnim studiranjima (prikazan na slici). U ovom formatu možete naručiti originalnu Knjigu Znanja na hrvatskom. Ovaj format je spretan za čitanje i nošenje, te ga nemojte bušiti, nego uložite u plastične košuljice s rupicama i registrator.

Oba formata su originalna te sadrže jednake informacije i frekvencije.