Program čitanja 2018.

Raspored čitanja – početak u 2018.

Ako se ovaj program započinje po prvi put, kreće se 19.2.2018. s čitanjem prvog sveska S1 i nastavlja čitati po jedan svezak svaki dan prema priloženoj tablici Početak u 2018.  sve do 25.2.2019. Ako se u Program čitanja uključuje nakon 19.2. čita se svezak predviđen za taj dan prema istoj tablici i nastavlja dalje, sve do 18.2. sljedeće godine, kada se 19.2. ponovo započinje sa S1. Na taj način čitaju i svi oni koji Program za 2017. nisu izveli u cijelosti.

  ——————————————————–

Raspored čitanja – nastavak iz 2017.

Svi koji su Program čitanja za 2017. izveli u cijelosti u 2018. nastavljaju čitati prateći ovu tablicu Nastavak iz 2017.