Program čitanja 2019.

Raspored čitanja – početak u 2019.

Ako se ovaj program započinje po prvi put, kreće se 19.2.2019. s čitanjem prvog sveska S1 i nastavlja čitati po jedan svezak svaki dan prema priloženoj tablici 2019 Raspored čitanja početak u 2019 sve do 25.2.2020. Ako se u Program čitanja uključuje nakon 19.2. čita se svezak predviđen za taj dan prema istoj tablici i nastavlja dalje, sve do 18.2. sljedeće godine, kada se 19.2. ponovo započinje sa S1. Na taj način čitaju i svi oni koji Program za 2018. nisu izveli u cijelosti.

Raspored čitanja – nastavak iz 2018.

Svi koji su Program čitanja za 2018. izveli u cijelosti u 2019. nastavljaju čitati prateći ovu tablicu 2019 Raspored čitanja nastavak iz 2018