Program čitanja 2017.

Raspored čitanja – početak u 2017.

Ako se ovaj program započinje prvi put, kreće se 19.2.2017. s prvim sveskom S1 i nastavlja čitati po jedan svezak svaki dan prema priloženoj tablici Početak u 2017.  sve do 25.2.2018. Ako se u ovaj program uključuje nakon 19.2. čita se svezak predviđen za taj dan prema istoj tablici i nastavlja dalje, sve do 18.2. sljedeće godine, kada se 19.2. ponovo započinje sa S1. Na taj način čitaju i oni koji Program za 2016. nisu izveli u cijelosti.

  ——————————————————–

RASPORED ČITANJA – NASTAVAK IZ 2016.

Svi koji su prošle godine, od 2016. na ovamo izveli Program čitanja u cijelosti nastavljaju čitati po pripadajućoj tablici, ovisno o tome otkad čitaju neprekidno Nastavak iz 2016.