Po čemu je Knjiga Znanja osobita?

Mnoga obilježja Knjige Znanja danas se mogu činiti nevjerojatnim.

Knjiga Znanja je diktirana SVJETLOST-FOTON-CIKLON tehnikom, koja je znanosti današnjih dana još nepoznata. Ovom tehnikom, energija vremena se unosi na frekvencije svih slova. Zato se frekvencija Knjige, nikada ne mijenja pri prevođenju na druge jezike.

Energija vremena se neprekidno odražava na značenje njenoga teksta. Tako, ono što saznajemo čitajući Knjigu Znanja danas i kasnije, za 13 ili 130 godina, neće biti isto.

Knjiga Znanja prilagođava svoje informacije u skladu s energijom konkretnog vremenskog trenutka u kojem je čitana i zato se smatra živom .

Knjiga Znanja

  • svojom izuzetno visokom frekvencijom pročišćava i ojačava naše fizičko i sva ostala naša tijela
  • ima moć neutralizirati negativnosti u našoj neposrednoj blizini
  • može mijenjati našu gensku strukturu
  • vremenom nas čini pozitivnijima
  • drastično ubrzava našu evoluciju
  • navikava nas na energije viših dimenzija, postupno, bez neugodnih posljedica
  • daje odgovore na sva naša pitanja u skladu s našom razinom svijesti
  • onoga tko ju čita najprije upoznaje, a zatim testira, usmjerava i nadgleda.