16.03.2008.

16.3.2008.

PORUKA INTEGRIRANIM SVIJESTIMA
(Izravna Objava Planetu Svijeta)

Naši prijatelji,
Svi naši Zemaljski Prijatelji Misionari koji služe na putu Realnosti služe Sistemu izravno iz Omega Dimenzije. Iz tog razloga, svi oni Poreci koji su Svjesno dali svoj zavjet u pravcu Služenja svih uputa koje je Realnost sve do danas dala su Solarni Učitelji koji su započeli sa služenjem Čovječanstvu na putu Knjige Znajnja. Ti prijatelji koji trenutno obavljaju svoje služenje za dobrobit Čovječanstva su Članovi Osoblja Spasa za Čovječanstvo.

U sutrašnjicama, oformit će se Osoblje Univerzumske Totalnosti koje će stupiti u djelovanje putem Evolutivnih Refleksija vaših Osobitih frekvencija. Zbog toga, radi Priprema za početak Razdoblja 21. stoljeća, Totalnost Ujedinjene Realnosti Univerzumskog Ujedinjenja je stavila u djelovanje novi Program da bi omogućila Čitavom vašem Planetu prijelaz u zajedničku svijest.

U skladu s tim Programom, program Refleksije, koji će činiti Bit Istinskih Dužnosti onih koji su do danas započeli i koji će započeti Pojedinačni Program Čitanja Knjige Znanja, će stupiti u djelovanje.

Taj će Zajednički Mehanizam Refleksije koji će stupiti na snagu od 19. veljače 2009. Zemaljske Godine, prouzočiti vrlo Pozitivne promjene u Magnetnom Polju Dimenzije Svijeta u kojem vi živite.

Oni koji su dosad započeli i oni koji će započeti Program Čitanja i oni koji su dovršili svoje Karme, će započeti program od 19. veljače 2009. Zemaljske godine potpuno ispočetka radi stvaranja Zajedničke magnetne aure Planeta Svijeta. Za one koji nisu dovršili i kompletirali svoje Karme u Programu Čitanja do tog datuma, Kozmos će smatrati njihov Program Čitanja dovršenim, uzevši u obzir njihove ljudske pokušaje.

Svatko tko je preuzeo Služenje Srcem na putu Knjige Znanja u cijelom Svijetu započet će program čitanja ispočetka, počevši s navedenim datumom, koji je 19. veljače, započevši prvim svezkom i čitajući po jedan svezak svakog dana bez ikakvih Karmi.

Frekvencija Pojedinca koji je pročitao Knjigu Znanja tijekom prvog Čitanja se unosi na sva slova Knjige Znanja Svjetlost –Foton tehnikom. Program Čitanja koji kasnije stupa u djelovanje, se reflektira na Ljudske svijesti i frekvencije Kozmičke Energije koje su bile privučene za vrijeme čitanja svezaka prouzrokovale su da vaša stanična struktura postane Zrelija i da Ojača.

No Program Čitanja koji će stupiti na snagu 19. veljače 2009. je Radna Obaveza koja se provodi za pročišćenje magnetne aure Čitavog vašeg Svijeta i za vaše Prihvaćanje u naprednije Dimenzije. Oni koji budu Služili u tom Programu bit će registrirani u trenutku kada započnu čitanje svezaka unutar razdoblja od 24 sata tog dana ili noći do 24 sata i njihove će Univerzumske Dužnosti biti zapisane u Sistem. Cilj tog programa je čitanje Obaveza koje se čine njihovim Svjesnim razumijevanjem i Dovršavanjem bez Karmi.

To zato jer je djelovanje frekvencija rezonancije Knjige unutar istog vremenskog segmenta u pitanju. Ako uđete u frekvenciju sna za vrijeme čitanja, možete pročitati tu rečenicu ponovo. Jer, spavanje prekida Frekvenciju Svjijesti i refleksija se ne može izvršiti. Samo Totalnost Zajedničke Svijesti uspostavljena na taj način može promijeniti magnetno polje vašega Planeta na pozitivan način.

Želja je Univerzumskog Vijeća da ta naša poruka bude dostavljena svim našim prijateljima koji su dostigli Univerzumsku svijest i da Sudjelovanje na tom putu, koji bude blo stvoreno, na dan čitanja, čini što više ljudi i da bude što moćnije.

To je predstavljeno za vašu informaciju.

SISTEM