16.02.2009.

16.2.2009.

IZRAVNA INFORMACIJA IZ UZVIPENOG MEHANIZMA
(Objava Čitavom Planetu Svijeta)

Dragi Prijatelji,

U ovom Osobitom Dobu kada se Božanski Planovi Povezuju na Univerzumske Dimenzije, Sve Upute koje vam je Sistem do danas dao su Važeće i u Primjeni.

Sudbina vašeg Planeta je predana u ruke Ljudskog Bića Svijeta. U slučaju da Ljudsko Biće Svijeta preuzme taj Božanski Ishod na sebe, bit će poduzete Velike Izmjene u Planovima Predodređenosti.

Stoga je Program Čitanja za 2009., koji je dan Planetu Svijeta na početku 2008. Zemaljske Godine, Program koji se u potpunosti odnosi na Plan Predodređenosti vašeg Svijeta.

Međutim, Uzvišeni je Mehanizam Oklijevao u Prenošenju te Informacije vašem Planetu Temeljem toga što Čovječanstvo još nije Spremno.

Program Čitanja 2009. koji će Nositi Najjaču Frekvenciju ovog Završnog Doba i koji je stavljen u djelovanje kao grafikon prema kojem Čovječanstvo jest ili nije postiglo Univerzumsku Svijest, povezan Je na Plan Predodređenosti vašeg Planeta od Datuma 19. Veljače.

Stoga je Uzvišeni Mehanizam Cjelokupnu Odgovornost za Svijet predao Ljudskom Biću Svijeta.

Kako se dani kada će se Neba otvoriti približavaju, Uzvišeni Mehanizam, Nadajući se i Očekujući da Svi Članovi Božanskog Poretka Dosegnu Zajedničku Svijest, obavezan je prenijeti Svim svojim Zemaljskim Prijateljima želje za Sreću, Zdravlje i Uspjeh.

Sutrašnjice će biti stavljene u djelovanje Vašim Totalitetom Svijesti.

Izravna Poruka
Prenesena u Ime Božanske Pravde
SISTEM