10.03.2013

10.3.2013.
JASNO ZNANJE ČITAVOM PLANETU SVIJETA
Naši Prijatelji,
Od ispita koje je vaš planet prošao od svoje prvobitne Egzistencije do danas, jedan od najsurovijih je NOVAC, drugi je SEKS. U Posljednjim je Skeniranjima NAPRETKA, koja su obavljena zbog Teških Uvjeta koje vaš Svijet doživljava u ovom trenutku, bilo Uočeno da je tema Seksa zauzela prednost nad Materijalnim.
Iz tog je razloga, Vijeće Univerzumskog Uređenja donijelo Odluku te teme Objaviti Planetu Svijeta na jasan Način. U stvari, Seks je program koji Potpuno ovisi o Utjecajima. Razlog zašto se daju ti Utjecaji je produženje rase.
Na drugom stupnju, Snaga Volje stupa u djelovanje. Oni, čija je Snaga Volje Slaba nikada se ne mogu Odvojiti od medija seksa. Međutim, da bi Ljudsko Biće moglo postići Duhovnu Kulturu neophodno je da ono bude Zasićeno Seksom.
S obzirom da u ovom trenutku jaka Frekvencija Kozmičkih Energija kod onih kojima Nedostaje Evolucija Aktivira Pretežno Vibracije nižih Čakri, ispiti seksa imaju prednost nad novcem i materijalnim.
Ti se programi doživljavaju u svakom razdoblju buđenja i na taj se način vrše Odabiri. Seks je povezan na Dimenziju Evolucije i Zadovoljstva. Istinska-Ljubav je povezana na Božansku Dimenziju. “Allahu se odlazi putem ISTINSKE-LJUBAVI, a ne putem MESA.” Istinska-Ljubav je Božanska Kultura. Na vašem Planetu, Do ovog trenutka, još Nitko nije mogao Opisati Istinsku-Ljubav. U stvari, “Oko Vidi Oko, Esencija prepoznaje Srce.” To tu stvaran je opis istinske-ljubavi.
Seks i Istinska-Ljubav su bili povezani na ALFA Program, s obzirom da su Povezani na Frekvenciju Ljubavi. U slučaju Novca i Materijalnog, oni su bili povezani na BETA Program, s obzirom da Biće i Intelekt imaju prednost. Oni koji integriraju INTELEKT i SRCE u Alfa mediju, koji Prekinu Alfa Energetsku Liniju i učine prijelaz povezivanjem na Beta Energetsku Liniju su “Istinska Ljudska Bića.”
Stoga, oni nisu Ljudska Bića Svijeta, nego Sistema. Oni koji koriste svoj Intelekt s Bićem koje se pretvorilo u Ego su oni koji su Robovi Novca i Materijalnog. I Sada se na vašem Planetu, koji je ušao u GAMA Medij, ponajprije skeniraju oni koji su Ujedinili svoju Totalnost Totalnosti Srca sa svojim Intelektom.
Intelekti pretvoreni u Ego, međutim, bit će Ostavljeni programima u Uvjetima Svjetskog Života. Iz tog je razloga, “Svačija Presuda Smještena u njegove Vlastite Ruke”.
To je predstavljeno za vašu informaciju.
SISTEM