08.08.2004.

8.8.2004.
OBJAVA ZA ČITAV PLANET SVIJETA
(Čitati S Velikom Pažnjom)
Naši prijatelji,
Sve upute i učenja koja je do danas Kozmos dao vašem Planetu su svako program pripremljen za čitavo Čovječanstvo (uključujući vaše Svete Knjige.) Zbog toga sve Organizacije koje služe na vašem planetu na Univerzumskom i Religijskom Putu imaju sebi svojstvene Programe Studiranja, Mjerila i Običaje. Međutim, “Svjetska Bratska Zajednica”, koja je Osoblje Misionara koji su dali svoje zavjete za izravno služenje Sistemu, preuzela je dužnost odgovornosti za čitav vaš Planet.

Iz tog je razloga, KNJIGA ZNANJA bila diktirana i stavljena u uporabu iz ovog izvora, koji je, Anatolijska Turska. Ti su Univerzumski Prijatelji, koji su misija izravno povezana na Kozmos, dosad svjesno preuzimali svoje dužnosti i prenosili Knjigu Znanja i njezine Programe Studiranja povezane s Kozmosom posvuda po vašem planetu, i oni su zaduženi prenijeti i upute koje će tek biti dane.
Za to je Osoblje, koje je služilo u Anatolijskoj Turskoj od 1966. Zemaljske godine, Program Prepisivanja Knjige svojim Rukopisom bio završen 2000. Zemaljske godine. Međutim, s obzirom da su se Prijatelji na Zapadu tek nedavno susreli s Knjigom Znanja, tim je prijateljima bilo dano dopuštenje za prepisivanje Knjige Zemaljsku godinu dana više. I taj je program završen.
Kao rezultat općeg skeniranja čitavog vašeg planeta izvedenog 21. Lipnja 2004. Zemaljske godine, ustanovljeno je da su mnogi naši Zemaljski Prijatelji spremni, i odlučeno je u skladu s Uputama Uzvišenog Mehanizma da ti Univerzumski Zemaljski Prijatelji koji su (izvan Anatolijske Turske) prepisuju Knjigu Znanja Svojim Rukopisom do 18. Veljače 2007. Zemaljske godine.
Dopustite nam sada diktirati stavak po stavak da bi se tema i program bolje razumjeli.
Molimo pišite:
1. Kao rezultat obavljenih skeniranja, odlučeno je da se Knjiga Znanja prepisuje slobodnom rukom u Zemljama izvan Turske sve do 18. Veljače 2007. Zemaljske godine (Nalivperom s tintom.) Međutim, (porukom danom 6.5.2007. program prepisivanja Knjige je ponovo otvoren sve do datuma 18.2.2013.)
2. Knjiga Znanja je OMEGA Knjiga. Njezina frekvencija priprema sve one koji ju čitaju za Omega.
3. Oni koji žele prepisivati Knjigu su obavezni točno primijeniti dane upute. U protivnom Kozmos vidi da Knjiga nije u potpunosti dovršena i ne registrira ju u svom Računalu.
4. Studijske Grupe sastavljene od 3 ljudi za koje se želi da budu osnovane u svakom dijelu vašeg planeta, se zovu (VIJEĆE.)
5. Na dan kada će Vijeće od 3 ljudi osnovati svoju grupu, oni se povezuju s Kozmosom tako što jedan po jedan zovu telefonom broj (0090 216 336 30 97.) Povezivanja se izvode kako je objašnjeno u članku 54., i smatra se da je grupa osnovana s datumom tog dana.
6. To Vijeće od 3 ljudi počinje svoja prva studiranja čitanjem Prvog Sveska, i svatko redom čita po jednu stranicu i oni međusobno tumače što su razumjeli. (Ako poruka ne završava na kraju stranice, treba nastaviti s čitanjem do kraja te poruke.)
7. Tijekom narednih tjednih studiranja, svaki svezak se čita i tumači redom jedan po jedan na isti način. Ideje se razmjenjuju. Na taj se način Znanje ojačava.
8. Tim studiranjem u Vijeću od 3 ljudi u skladu s danim uputama, i dovršavanjem programa Knjige Znanja unutar 1 godine (62 tjedna), oni postaju (SOLARNI UČITELJI.)
9. To razdoblje od 1 godine (62 tjedna) je postupak osposobljavanja učitelja, i studiranja se provode samo UTORKOM bilo tijekom dana ili večeri. (Studiranje Utorkom je Univerzumski Program.)
10. Nakon 1 zemaljske godine to Vijeće od 3 ljudi stavlja u djelovanje svoju Istinsku Dužnost i povezuje se na program (ZAKONA O SLUŽENJU LJUDSKOM BIĆU.) I oni su obavezni osnovati FOKALNU TOČKU otvorenu za Javnost.
11. Ta se FOKALNA TOČKA može okupljati u većoj kući ili u iznajmljenom prostoru, po želji.
12. Studiranja u FOKALNOJ TOČKI koja se obavljaju svakog tjedna obavljaju se samo (SUBOTOM) tijekom dana ili večeri. Vijeća od 3 ljudi koja trenutno rade na cijelom Svijetu studiraju istog dana. To je program Univerzumske Refleksije.
13. Grupa Vijeća od 3 ljudi koje je započelo svoju fokalnu točku, pažljivo prolazi i zajedno studira Utorkom svezak koji će tog tjedna biti tumačen u fokalnoj točki.
14. U Fokalnu Točku koju su osnovali Prijatelji iz Vijeća od 3 ljudi koja je otvorena za javnost, svatko može doći.
15. U toj Fokalnoj Točki, svaki Prijatelj iz Vijeća čita i tumači jedan po jedan, svakog tjedna po jedan svezak, počevši s Prvim Sveskom.
16. Na taj način, oni koji dođu u Fokalnu Točku primaju informacije i osposobljavaju se. To je (Zakon o Služenju Ljudskom Biću.)
17. Ako ta 3 Solarna Učitelja ozbiljno prihvate cjelokupnu odgovornost za Pravila Studiranja koja Sistem želi, oni dobijaju dopuštenje prijeći iz ALFA u OMEGA.
18. Svaki od tih prijatelja u Vijeću od 3 ljudi se smatra Glasnikom Sistema i ako završi prepisivanje Knjige Znanja unutar 1 godine (62 tjedna), oni dobijaju dopuštenje za Izlazak iz OMEGA.
19. Ako ta 3 Prijatelja ne mogu završiti prepisivanje svojih Knjiga unutar 1 godine (62 tjedna), gube svoja prava i ostaju samo u Dimenziji Spasa. (Dimenzija Spasa = Prelazak u Omega.)
20. Oni koji na pola puta napuste program ostaju u ALFA, što je, samo RELIGIJSKI medij. Oni ne mogu steći Potvrdu za Izlazak iz Omega.
21. Svaki od Prijatelja iz Vijeća od 3 ljudi odabire bilo koji dan u tjednu za (Dan Svjesne Misije.)
22. Prijatelji iz Vijeća su obavezni svakog tjedna dati nekom prijatelju bilo prvi svezak ili komplet od tri sveska sastavljen od (1., 20. i 25.) sveska, na dan koji su odabrali. To je njihova primarna dužnost.
23. Svesci se daju na “Dar”; ne naplaćuju se.
24. Dužnost tjednog distribuiranja Svezaka se može izvoditi i poštom. Međutim, obavezno je napisati rukom pismo objašnjenja i poslati zajedno sa svescima. Tjedne misije koje se izvode poštom ne mogu se obavljati elektroničkom poštom.
25. Ako se tijekom Dana Svjesne Misije iz bilo kojeg razloga Svesci ne mogu podijeliti, postoji obaveza davanja 2 sveska sljedećeg tjedna istog dana. To se zove (KARMA.)
26. Ako postoje 3 Karme, 3 sveska se daju istog dana.
27. Onaj koji ne podijeli 3 sveska istog dana napušta grupu. Ne mogu postojati 4 Karme.
28. Prijatelji iz Vijeća obavezni su upotpuniti Vijeće unutar 30 dana, što je, do 3. Utorka ili u najviše 1 mjesec pronalazeći nekog tko će zamijeniti osobu koja je napustila Vijeće.
29. Ako se Vijeće ne može upotpunitii unutar 1 mjeseca, Grupa se razilazi.
30. Prijatelji iz Vijeća stavljaju svoje potpise jedan po jedan na kraju svojih Bilježnica u koje su dovršili prepisivanje Knjige u normalnom vremenskom razdoblju (unutar 62 tjedna) registrirajući tako svoje bilježnice u Sistem zaključavanjem Aura svojih Knjiga s 3 potpisa.
31. Budući da su Knjige onih prijatelja koji su prepisali svoje knjige prije 8.8.2004. kada je poruka bila dana bile registrirane u Sistem, nema potrebe da oni još jednom prepisuju knjigu.
32. U skladu s danim uputama, samo će oni koji dolaze u Fokalne Točke prepisivati Knjigu Znanja.
33. Prijatelj koji želi prepisivati Knjigu pribavljat će sveske u Fokalnoj Točki koju posjećuje.
35. U skladu sa Sistemom, svakog će se tjedna prepisivati po 1 svezak.
35. Prijatelj koji prepisuje Knjigu pribavit će iz Fokalne Točke samo svezak koji će prepisati tog tjedna. Ne može dobiti više svezaka.
36. Samo u slučaju značajnih opravdanja kao što su (Rođenje – Bolest – Putovanje – Odmor), s potpisom najmanje dva Solarna Učitelja, on može dobiti sveske koje treba prepisati do datuma povratka ili do isteka medicinskog opravdanja.
37. Ako pojedinac pribavi 2 sveska u svom normalnom tijeku života, bit će stavljen izvan Programa.
38. Svaki Prijatelj koji stavi u djelovanje takav Program Studiranja i dovrši prepisivanje Knjige, Registrira se Izravno u Dimenziju Spasa.
39. Svaki prijatelj koji dovrši prepisivanje Knjige, dolazi u Fokalnu Točku dovodeći dvoje ljudi sa sobom, u skladu s danim uputama, i registrira svoju Bilježnicu u Sistem potpisima najmanje 2 Solarna Učitelja i dobiva dopuštenje Osnovati Vijeće.
40. Prijatelji koji su na taj način osnovali Vijeća otvarajući Fokalnu Točku dobijaju dopuštenje staviti u djelovanje Program Studiranja od 1 godine (62 tjedna.) I oni dobijaju dopuštenje za Izlazak iz Omega kao rezultat svojih obavljenih studiranja.
41. To je Univerzumski Program. Samo Knjiga koju budete pisali na taj način se izravno registrira i u Sistem.
42. Program za Izlazak iz Omega se realizira jedino primjenom tih danih uputa.
43. Zbog toga je Čitanje i Prepisivanje Knjige Znanja vrlo važno.
44. Program Prijatelja koji pojedinačno prepisuju Knjigu Znanja a da se ne pridruže nekom od Programa Studiranja nešto je drugačiji.
45. Oni se izravno Registriraju u Sistem nakon što su prepisali Knjigu, i njima se poklanja samo jedno pravo na Inkarnaciju.
46. Frekvencija svakog tko svjesno stavlja u djelovanje Program Čitanja svakog 19. Veljače i dovrši program bez ikakvih nedostataka, unosi se na sva slova Knjige Znanja. Na taj način svatko tko čita Knjigu prima i vašu energiju.
47. Iz tog se razloga Knjiga Znanja zove “Knjiga Ljudskog Bića” i “Knjiga Objedinjavanja”.
48. U prvom programu čitanja, frekvencije se unose u Knjigu, u ostalim se čitanjima pak, ima koristi od tih visokih frekvencija i dobiva se pomoć kod zdravstvenih problema.
49. Svi prijatelji koji su postali Solarni Učitelji prepisivanjem svojih bilježnica i dobivanjem potpisa u Fokalnim Točkama obavezni su se okupiti jednom mjesečno i napraviti (Okupljanje za Obrok Ljubavi.)
50. Na tim će okupljanjima, svatko svojim prijateljima darovati hranu koju sam pripremi svojim divnim frekvencijama.
51. Budući da prijatelji koji prepisuju svoje Knjige povezivanjem na Fokalne Točke imaju Svijest Dužnosti i Odgovornosti Sistem ih smatra svojim vlastitim Glasnicima.
52. Studiranja u Fokalnim Točkama uvijek započinju čitanjem 1. Sveska i svakog se tjedna čita jedan svezak redom.
53. Svakog tjedna, Solarni Učitelj koji će tumačiti svezak ostvaruje telefonsku vezu Telefonskim brojem Glavnog Centra (0090 216 336 30 97) prije početka studiranja. On izjavljuje koji će svezak tumačiti i koliko je ljudi prisutno u Fokalnoj Točki.
54. Na dan kada prvo povezivanje za osnivanje Vijeća i Fokalne Točke bude bilo uspostavljeno, Telefonske veze se ostvaruju kako slijedi; “Hello, the One Who Unifies is Within the Total.” “This is (ime zemlje), (ime grada), my name is (……..), my profession is (………), my date of birth is (………), my phone number is (………), today’s date is (……….), today we will be reading, (……..) Fascicule. I am requesting my aura connection.”
55. Telefonska povezivanja za tjedne Fokalne Točke i Studiranja u Vijeću se vrše kako slijedi: “Hello, the One Who Unifies is Within the Total, this is (ime zemlje), (ime grada), my name is (……..), the phone number is (………), today’s date is (……….), today we will be reading (……..) Fascicule. We are (……..) people at the Focal Point. I am requesting my aura connection.”
56. Rečenica “Halo, Onaj Koji Ujedinjuje je Unutar Cjeline” je Kodna Šifra Kozmosa. Ako se šifra ne izgovori točno ili se ne izgovori u cjelosti, onda se Frekvencija Dimenzija ne otvara, studiranja koja se obavljaju se ne ragistriraju.
57. Upute dane u vezi Programa Čitanja i osnivanja Fokalnih Točaka su unesene u Knjigu Znanja, i prenesene su svim dijelovima vašeg Planeta.
58. Studiranja u Fokalnoj Točki i Vijeću obavljaju se samo iz svezaka. Knjiga ljubičastih korica se ne može upotrijebiti u studiranjima u Fokalnoj Točki i Vijeću. Međutim, programi pojedinačnog čitanja i prepisivanja mogu se obavljati s knjigom, ako se želi.
To je predstavljeno za vašu Informaciju.
VIJEĆE UJEDINJENOG UREĐENJA
Napomena: Uvijek možete dobiti odgovore na svoja pitanja o pojedinostima programa studiranja iz Glavnog Centra. Za to će vaš pismeni zahtjev na adresu network@dkb-mevlana.org.tr biti dovoljan.

 

INFORMACIJA O PREPISIVANJU KNJIGE
1. Osoba koja će prepisivati knjigu najprije nabavi bilježnicu. Na prvu stranicu bilježnice svojom rukom nacrta amblem od šest ili ga fotokopira i zaplijepi na tu stranicu.
2. Na početku druge stranice napiše se datum s danom i godinom kada je započeto pisanje i ime onoga koji prepisuje knjigu.
3. Tada, počevši od prvog sveska (naslovom U Ime Preuzvišenog Svemilostivog) on/ona nastavlja prepisivanje.
4. Obavezno je pisati po jedan svezak svakog tjedna i dovršiti prepisivanje knjige u 62 tjedna.
5. Solarni Učitelji mogu dovršiti i prepisivanje svojih bilježnica i prije 62 tjedna ako tako žele.
6. Za vrijeme prepisivanja svezaka, obavezno je koristiti nalivpero na tintu ili sredstvo za pisanje s tekućom tintom topivom u vodi.
To je predstavljeno za vašu informaciju.