01.12.2009.

1.12.2009.
JASNA INFORMACIJA PLANETU SVIJETA

Naši Prijatelji,
Sva Pravila Studiranja koja je Sistem dao su Programi stavljeni u djelovanje da bi se proširili na čitav vaš Planet. Radi toga, odsad pa nadalje, da bi se Informacije dane vašem Planetu lakše razumjele usporedo s društvenim pogledima, dano je pisanje poruka stavak po stavak.

 

Naši Prijatelji, molimo pišite;
1. Religijske doktrine osiguravaju medij pročišćavanja dovođenjem Čovječanstva na određeni stupanj Svijesti.
2. Svete Knjige stavljaju u djelovanje Program osposobljavanja i predmet Masovnog Buđenja izravno u Sistem.
3. Svete Knjige Daju Informacije i, putem pročišćavanja Čovječanstva u svjetlu tih Informacija, one mu omogućuju postići Svijest.
4. Primiti Informacije je jedno, postići Svijest je nešto sasvim drugo.
5. Nirvana je dimenzija Najvišeg Svjetla – Najviše Mudrosti.
6. Nirvana je završni stupanj Dimenzije Pročišćavanja. Ta se dimenzija zove Dimenzija Uzašašća, Solarna Dimenzija i Šesta Dimenzija.
7. Šesta Dimenzija je Dimenzija besmrtnosti. Ona se zove i Nirvana Dimenzija.
8. Ta se Dimenzija dostiže pojedinačnim naporom. I tu stanične funkcije postižu sposobnost vrlo laganog primanja Kozmičkih Energija.
9. Za Daleki Istok, (Plan) nije primijenio dozvole za osposobljavanje. Oni su osposobljavani Pojedinačno u skladu s programom pojedinačnog napretka.
10. Dimenzija Uzašašća Nirvana se dostiže samo oslobađanjem od Ega i dubokom posvećenošću i meditacijom uz različite formalne simbole.
11. U Nirvani se zavjeti daju u Solarnoj dimenziji. Ili pojedinac ostaje tamo kao na krajnjoj granici.
12. U Nirvani se Solarna Dimenzija dostiže u mediju povlačenja, uz unutarnji mir. U tom mediju Misao sazrijeva putem Pojedinačne Moći. Kasnije se pojedinac Povezuje na Sistem.
13. Da bi se ta granica nadišla obavezna je suradnja sa Sistemom. Samo kao posljedicu te suradnje, pojedinac dostiže sedmu dimenziju.
14. Sedma Dimenzija je Saturn koji je izlazna dimenzija Solarnog Sistema u kojem ste vi. To je 18. dimenzija i njezina frekvencija je 72. Energija. Tu pojedinac izlazi iz Alfa i prolazi u Omega.
15. Ego je moć koja nosi Zemaljski potencijal. Zemaljska Svijest odvodi Ljudsko biće od Božanske Svijesti.
16. Dva su ogranka Solarne dimenzije a) Duhovna b) Naučna Dimenzija, u ovom trenutku otvorena za Vaš Planet.
17. U Duhovnoj Dimenziji ne postoji nikakva Zemaljska slabost, postoji Istina.
18. U Naučnoj, koja je Tehnološka Dimenzija, postoji Ego, postoji Napor, postoje Traganja putem danih Utjecaja.
19. Ta su obadva puta služenje na Božanskom Putu. Svako se Učenje, svaki se Napor na Planetu Zemlji smatra zaslugom.
20. Učenje i Nauka se traže i pronalaze putem Zemaljske Svijesti. Zapad postiže Mentalni napor radom u vezi s Tehnološkim Kanalom.
21. Mentalni napor je najneophodniji put za Evoluciju.
22. Na Dalekom su Istoku, Gospodnji i Duhovni napreci Pojedinačni.
23. Međutim Svete su Knjige, koje su predmet naprednijih programa napretka kao Mase, povezane na Gospodnji – Duhovni i Tehnološki medij.
24. Dio Dalekog Istoka je izravno u Službi Centralne Solarne Totalnosti. U toj dimenziji, Život ima sekundarni značaj, Dužnost je u prvom planu.
25. Ostali Dijelovi Dalekog Istoka su izravno u službi iz Duhovne i Gospodnje Dimenzije.
26. Za dostizanje Nirvane iz ovog Završnog programa napretka, trebate pomoć GURUA. Međutim svatko povezan na Sistem je otad sâm GURU.
27. U ovom Završnom Dobu, svatko tko je povezan na Sistem obavezan je služiti Čovječanstvu na Putu KNJIGE ZNANJA. To je program Spasa.
To je predstavljeno za vašu Informaciju.
SISTEM