Kontakt

ZAGREB

NARUČIVANJE KNJIGE I INFORMACIJE od 18 do 20 h SVAKOGA DANA OSIM UTORKA I NEDJELJE, kako slijedi:
Narudžbe na mob 091 5910 780 (Kruno) ili e-mail naruci.kz@gmail.com.
Detaljnije informacije o Knjizi i o programima rada na mob 091 5614 563 (Goga) ili na 091 5910 780 (Kruno)  i e-mail knjiga.znanja@gmail.com.

———————————-

ISTANBUL

World Brotherhood Union
Mevlana Supreme Foundation
network@dkb-mevlana.org.tr