Knjiga Gospoda

Knjiga Gospoda

Knjiga Znanja stigla je kroz kanal Alfa što je izravni kanal Gospoda. Kroz taj kanal su nam stigle i sve prethodne svete knjige: Stari Zavjet, Novi Zavjet, Davidovi Psalmi i Kuran. Taj je kanal stalan i nepromjenjiv, no zbog nagnutosti osi Zemlje za 23º okomita je projekcija toga kanala tijekom povijesti mijenjala svoj položaj.

I iako sadrži frekvencije svih svetih knjiga i fokalne točke silne energije, Knjiga Znanja nije religijska knjiga i nema obilježje svetosti.

Prije 6000 godina Alfa Kanal se nalazio iznad Tibeta i tada su na Zemlju stigle Filozofije Dalekog Istoka. U vrijeme Mojsija kada je čovječanstvu dano znanje Kabale, kanal Alfa se pomakao i njegova okomita projekcija je sljedećih 2000 godina bila iznad piramida u Egiptu. Poslije toga, Alfa kanal se pomiče na sjever iznad Jeruzalema u vrijeme Isus kada je stigao Novi Zavjet. 500 godina poslije Isusa, Alfa Kanal se nalazi iznad Meke, a čovječanstvu stiže Kuran preko Muhameda. Poslije Muhameda, period proroštva je završen. Nakon 622. godine, nijedan prorok više nije došao na planet, niti je otkrivena ijedna sveta knjiga.

Sada se kanal Alfa nalazi iznad Anatolije u Turskoj, pa je zato Knjiga Znanja tamo bila zapisana.